Một quan chức trong giới chính trị cho biết

TULAR:
nhưng phạm vi thẩm quyền cụ thể vẫn chưa được xác định

bắt đầu nghi ngờ Ilbe về những lời lẽ thô tục trên mạng gần đây thông qua trang Facebook của anh ấy

TULAR:
Tôi biết rằng phần lớn người dân đã được đề cử làm Chủ tịch sơ bộ tiếp theo từ vị trí của tôi với một quận địa phương

nhưng chắc chắn đó là một trở ngại lớn

TULAR:
'bài trừ tham nhũng' và 'cải cách chính trị' có liên quan đến ứng cử viên Thủ tướng

Dù cựu Tổng thống Roh có biết nội dung hay không (việc bà Kwon Yang-sook đã nhận tiền)

TULAR:
bắt đầu nghi ngờ Ilbe về những lời lẽ thô tục trên mạng gần đây thông qua trang Facebook của anh ấy

Nhiều cư dân địa phương đã tham gia với chúng tôi

TULAR:
bộ mặt trần khép kín và tự cho mình là đúng của phe ủng hộ Roh