Lời nói của người tu luyện vừa cô đọng lại cốt vàng để cưỡng cầu cải tạo.

TULAR:
Đòn vừa rồi của anh ta có 70% đến 80% kỹ năng.

Phép thuật được sử dụng để giải quyết trận chiến giữa hai ngôi làng là loại băng.

TULAR:
Vừa rồi Mingyue ném ra nhiều linh thạch như vậy cùng một lúc, và nó tự nhiên lọt vào mắt anh.

Cầu vồng Sword Qi mà Angel Lin vừa ra mắt là một kiếm thuật cực độc.

TULAR:
Truyền âm vừa rồi không bị người tu luyện Thần Chuyển giai đoạn cuối đối diện ngăn cản.

Cô gái vừa giúp tôi dọn đồ vào nhà trọ này

TULAR:
Vừa rồi anh ấy cảm thấy rõ ràng có người đang theo dõi ở đằng xa

Cô đã nghe thấy những gì Thần Đồng nói ở bên ngoài vừa rồi.

TULAR:
Tôi ghen tị với con thiên thú bơi trong magma vừa rồi